Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

  • 20-letnia praktyka kliniczna w zawodzie psychologa i psychoterapeuty w Szpitalu Psychiatrycznym im. Babińskiego w Łodzi
  • Ostatnio w Poradni Szpitala M.S.W. i A. w Łodzi
  • Gabinet psychoterapeutyczny - od 14 lat prywatna praktyka
  • Stale i systematycznie dbam o swój rozwój zawodowy i poszerzanie wiedzy o najnowsze osiągnięcia z dziedziny psychologii klinicznej i psychoterapii (publikacje, konferencje naukowe i staże w oddziałach klinicznych)
Kontakt:
telefon: 0-501 247 486
e-mail:
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 85, lok. 25
ul. Kilińskiego 25, lok. 26