O psychoterapii

Specjalistyczna metoda polegająca na intencjonalnym stosowaniu zaprogramowanych i systematycznych oddziaływań psychologicznych. W psychoterapii wykorzystywana jest szeroka wiedza teoretyczna, kliniczna i umiejętności praktyczne psychoterapeuty.

Podstawą zgłoszenia się do terapii jest twoje cierpienie i potrzeba zmiany oraz chęć nawiązania współpracy z psychoterapeutą. Należy umówić się na konsultacje.

  • Czasem w sytuacjach kryzysowych może wystarczyć jednorazowa wizyta lub kilka spotkań - nie zawsze konieczne jest podjęcie regularnej psychoterapii
  • Konsultacja może być też odkryciem potrzeby pracy nad zmianą funkcjonowania, czyli systematycznej terapii. Może też zawierać ze strony terapeuty jakieś wskazania w tym kierunku

Psychoterapia analityczna

Oparta jest na teorii psychoanalizy i koncentruje się na konkretnych problemach emocjonalnych pacjenta. Celem terapii psychoanalitycznej jest rozwiązywanie tych problemów. Terapia psychoanalityczna polega na rozmowie, która wymaga aktywności zarówno ze strony pacjenta, jak terapeuty. Sesje odbywają się systematycznie, regularnie i z określoną częstotliwością. Jest terapią długoterminową. Celem terapii jest zmiana (przemodelowanie) starych struktur psychicznych, będących źródłem obecnych lub powtarzających się trudności. Terapia analityczna to danie pacjentowi nowych narzędzi do radzenia sobie z trudnościami; wewnętrznymi i zewnętrznymi konfliktami. Symbolicznie to podarowanie pacjentowi wędki, a nie gotowej ryby. Długoterminowość terapii i częste sesje są uzasadnione tym, by ograniczyć naturalną skłonność do utrzymywania się starych, nieprawidłowych wzorców funkcjonowania oraz po to, aby nowe wzorce mogły się utrwalić. Terapia krótkotrwała często może przynosić krótkotrwałe korzyści.

Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa

Jest to kilka lub kilkanaście spotkań. Ta terapia jest korzystniejsza dla osób zgłaszających się w kryzysie. Dotyczy osób mających np. trudności w podjęciu decyzji, przeżywających porażki życiowe lub będących po stracie kogoś bliskiego.

Psychoterapia małżeńska

Zazwyczaj krótkoterminowa i nastawiona na rozwiązanie problemu. Oferta dla par w kryzysie na różnym etapie funkcjonowania związku i mających problemy we wspólnym funkcjonowaniu (emocjonalnym, komunikacyjnym, seksualnym).

Psychoterapia rodziny

Dla rodziców i ich dzieci, kiedy pojawiają się problemy wychowawcze i rozwojowe (np. agresja, nadpobudliwość, problemy dojrzewania, zaburzenia jedzenia, zaburzenia psychosomatyczne).

Kontakt:
telefon: 0-501 247 486
e-mail:
90-423 Łódź
ul. Piotrkowska 85, lok. 25
ul. Kilińskiego 25, lok. 26